Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất Cho Trẻ Mẫu Giáo Ở Trường Mầm Non Hoa Sữa, Quận Long Biên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Sep 13, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất Cho Trẻ Mẫu Giáo Ở Trường Mầm Non Hoa Sữa, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
  Khái quát được cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục thể chất trong trường mầm non. Luận văn đã làm rõ một số khái niệm về quản lý, giáo dục thể chất cho trẻ em, quản lý hoạt động giáo dục thể chất, chức năng quản lý hoạt động giáo dục thể chất trong trường mầm non. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý giáo hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non (các yếu tố thuộc về nhà quản lý, giáo viên, gia đình và xã hội, môi trường, điều kiện cơ sở vật chất) Đánh giá được thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục thể chất và quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non Hoa Sữa, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đã có những cố gắng và có những mặt mạnh riêng tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, những hạn chế cần khắc phục như: Trong tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục thể chất, giáo viên còn xem nhẹ tầm quan trọng của một số mặt đối với việc giáo dục toàn diện cho trẻ, nội dung lựa chọn dạy chưa đồng đều, việc phối hợp các biện pháp trong tổ chức còn hạn chế.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức
  • Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64287
  https://drive.google.com/uc?id=1-2eIxr8QrJu1iSMF3HjB4cPNIEZvIgyT
   

Share This Page