Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Các Trường Mầm Non Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Nov 25, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Các Trường Mầm Non Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Bối Cảnh Hiện Nay
  Giáo dục đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành và phát triển nhân cách, là nền tảng cho việc thực hiện các mục tiêu “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ” cho đất nước. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nói cách khác, giáo dục mầm non là tiền đề quan trọng cho các bậc học tiếp theo. Theo Luật giáo dục sửa đổi 2005, giáo dục mầm non thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng đến sáu tuổi (điều 21). Mục tiêu cuả GDMN là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên cuả nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp Một (điều 22). Và như vậy, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn là một lứa tuổi vô cùng quan trọng. Trẻ ở tuổi mầm non ngoài sự chăm sóc dạy dỗ của ông bà cha mẹ ở gia đình thì yếu tố quan trọng quyết định lớn đến sự phát triển toàn diện của trẻ là đội ngũ giáo viên mầm non. Đội ngũ gáo viên có vai trò quyết định trong việc chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non. Mục tiêu của công tác quản lý hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi là nhằm khắc phục những thiếu sót trong quá trình giáo dục và trang bị cho trẻ những kiến thức kĩ năng để trẻ phát triển toàn diện tạo tiền đề cho trẻ bước vào lớp 1.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quốc Trị
  • Tác giả: Lăng Thị Thủy
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học sư phạm Hà Nội 2 2017
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-13421
   

Share This Page