Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Giáo Viên Các Trường THPT Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Apr 24, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục bậc phổ thông được xem là nền tảng và có ý nghĩa quan trọng. Tầm quan trọng của giáo dục bậc phổ thông được hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế khẳng định: “…Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời…”
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Hà Thị Kim Linh
  • Tác giả: Lê Hoàng Minh
  • Số trang: 126
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-thpt-huyen-gia-binh-tinh-bac-ninh-61638.html
  https://drive.google.com/uc?id=1J-1TImGMcZ2ZaVUwz8c7mjV8zPqCYp4M
   
  Last edited: Apr 25, 2020

Share This Page