Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Nghiệp Vụ Của Phòng Đào Tạo, Trường Đại Học Hà Nội Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001-2015

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Sep 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Nghiệp Vụ Của Phòng Đào Tạo, Trường Đại Học Hà Nội Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001-2015
  Luận văn đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động nghiệp vụ tại Phòng Đào tạo trường Đại học Hà Nội. Luận văn rút ra kết luận rằng: vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động nghiệp vụ tại phòng Đào tạo. Phòng cần tìm ra những giải pháp khắc phục những mặt tồn tại, phát huy những mặt tích cực để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo hiệu quả công việc. Ban Giám hiệu Nhà trường cũng đã có nhiều chỉ đạo phòng cải tiến cách quản lý hoạt động nghiệp vụ, tuy nhiên những biện pháp, quy trình hiện hành chưa mang lại nhiều hiệu quả. Qua khảo sát thực trạng quản lý hoạt động nghiệp vụ của Phòng Đào tạo, trường Đại học Hà Nội, tác giả thấy được những đánh giá tương đối đầy đủ về thực trảng quản lý cũng như thực trạng đội ngũ quản lý. Từ thực trạng đó, tác giả đề xuất một số giải pháp như sau: - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên về tiêu chuẩn ISO 9001 - Đào tạo phương pháp viết các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO - Đào tạo phương pháp đánh giá nội bộ hệ thống chất lượng và tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng - Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và duy trì hệ thống sau đánh giá.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phó Đức Hòa
  • Tác giả: Phạm Việt Hà
  • Số trang: 126
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64267
  https://drive.google.com/uc?id=10hY3iZB7Y8c-GxiI1LCk2YpzvSFQjTMp
   

Share This Page