Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Phát Triển Chương Trình Nhà Trường Ở Các Trường Thcs Huyện Đông Anh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Oct 29, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Phát Triển Chương Trình Nhà Trường Ở Các Trường Thcs Huyện Đông Anh Thành Phố Hà Nội
  Chương trình giáo dục nhà trường là bản thiết kế mô tả chuẩn đầu ra của chương trình, nội dung, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả giáo duc, dạy học. Chất lượng giáo dục nhà trường phụ thuộc vào chương trình nhà trường và năng lực tổ chức thực hiện chương trình, năng lực phát triển chương trình của cán bộ quản lý, giáo viên. Phát triển chương trình nhà trường phổ thông là quá trình làm mới chương trình dựa trên chương trình cốt lõi của Bộ Giáo dục – Đào tạo và xây dựng chương trình dạy học dành cho địa phương, thiết kế các chủ đề dạy học tích hợp liên môn và chủ đề môn học. Để phát triển chương trình nhà trường đúng hướng phù hợp với điều kiện nhà trường và năng lực học tập, nhu cầu học tập của học sinh thì cần thiết phải có hệ thống các biện pháp quản lý phù hợp. Thế giới đang ở thế kỉ 21, thế kỉ của nền kinh tế tri thức, của công nghệ thông tin và truyền thông, của hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó mỗi quốc gia muốn phát triển đòi hỏi phải tự khẳng định thông qua tham gia cạnh tranh lành mạnh, nhờ có nguồn lực nhân lực với trình độ cao.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý Giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Tính
  • Tác giả: Phan Văn Thưởng
  • Số trang: 184
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học sư phạm Hà Nội 2 2017
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.php?language=vi&nv=tailieu&op=Triet-hoc/Aristote-13713
   

Share This Page