Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Phối Hợp Các Lực Lượng Giáo Dục Học Sinh Bảo Vệ Môi Trường Tại THCS Tân Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jan 27, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Phối Hợp Các Lực Lượng Giáo Dục Học Sinh Bảo Vệ Môi Trường Tại Trường Trung Học Cơ Sở Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội
  Nghiên cứu cơ sở lý luận thực trạng hoạt động phối hợp các lực lượng trong giáo dục học sinh bảo vệ môi trường ở trường trung học cơ sở(THCS) nói chung và trường THCS Tân Minh nói riêng. Trình bày thực trạng việc quản lý hoạt động phối hợp các lực lượng giáo dục học sinh bảo vệ môi trường tại trường THCS Tân Minh – Thường Tín, lý giải thực trạng trên. Trên cơ sở các thực trạng và nguyên nhân, luận văn đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động phối hợp các lực lượng giáo dục học sinh bảo vệ môi trường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh bảo vệ môi trường tại trường THCS Tân Minh – Thường Tín hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Lê Ngọc Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hợp
  • Số trang: 143
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Giáo Dục 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99393
  https://drive.google.com/uc?id=1iR_zmkbmY2vCkepAH8OK7pL4cGs4n_el
   

Share This Page