Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Phòng Chống Bạo Hành Trẻ Em Ở Các Trường Mầm Non Trên Địa Bàn Thành Phố Cao Bằng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by kimcuong230797, Feb 22, 2020.

 1. [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Phòng Chống Bạo Hành Trẻ Em Ở Các Trường Mầm Non Trên Địa Bàn Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
  Hiện nay, trên khắp cả nước, tất cả các bậc học đã và đang tích cực thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Mục tiêu cụ thể đối với giáo dục mầm non được xác định trong Nghị quyết là: “Giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1...” [13]. Bên cạnh đó, Luật trẻ em năm 2016 chính thức có hiệu lực từ 1/6/2017 đề cao tầm quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em trên nhiều lĩnh vực
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phí Thị Hiếu, TS. Phạm Thị Tâm
  • Tác giả: Nguyễn Thu Hằng
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-thanh-pho-cao-bang-tinh-cao-bang-135639.html
  https://drive.google.com/uc?id=1HlTdelXEhK-0NLQICbIabXzjPhWh3Vf0
   
  Last edited by a moderator: Feb 22, 2020

Share This Page