Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Thực Tập Nghề Của Học Sinh Sinh Viên Ở Trường Cao Đẳng Y Tế Điện Biên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Mar 31, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Thực Tập Nghề Của Học Sinh Sinh Viên Ở Trường Cao Đẳng Y Tế Điện Biên
  Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới sự phát triển của ngành giáo dục. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”
  Đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội hiện đại đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đối với các trường Cao đẳng, Đại học: đổi mới phương pháp đào tạo của các trường Cao đẳng, Đại học theo định hướng phát triển năng lực thực hành, năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Lệ Hoa
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
  • Số trang: 120
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2014
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...n-o-truong-cao-dang-y-te-dien-bien-42954.html

   

Share This Page