Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Trong Bối Cảnh Đổi Mới Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jan 26, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Trong Bối Cảnh Đổi Mới Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Tại Trường Trung Học Cơ Sở Thống Nhất, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội
  Quản lý hoạt động tổ chuyên môn là một trong những nội dung quan trong trong hoạt động của các trường THCS, nhất là trong bối cảnh đổi mới các chương trình giáo dục phổ thông tại trường THCS. Trong những năm qua, hoạt động tổ chuyên môn của trường THCS Thống Nhất, quận Ba Đình đã đạt được nhiều thành tích tốt đẹp và đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động tổ chuyên môn của trường chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, chưa có cơ sở khoa học do đó chưa phát huy hết năng lực của đội ngũ giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng chuyên môn của nhà trường. Căn cứ trên những thực trạng hiện tại của công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại trường THCS Thống Nhất quận Ba Đình, tác giả đã đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tại trường THCS Thống Nhất, quận Ba Đình.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Huy Hoàng
  • Tác giả: Trần Thị Lan Hương
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Giáo Dục 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99152
  https://drive.google.com/uc?id=1RxcNU0J7515OJXywUg8cvnu4EhAFYzQB
   

Share This Page