Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Truyền Thông Trong Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Quận Hà Đông, Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by RobHARI, Feb 20, 2019.

 1. RobHARI

  RobHARI New Member

  [​IMG]
  Thế kỷ XXI. với những biến đổi mạnh mẽ của khoa học. kĩ thuật và nền kinh tế tri thức. Xu thế toàn cầu hóa đã mang lại môi trường phát triển kinh tế. văn hóa. giáo dục (GD) và tạo ra sự cạnh tranh lớn giữa các quốc gia. Lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về quốc gia có nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy. giáo dục và đảo tạo (GD&ĐT) có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia và cần phải có những biến đổi phù hợp. kịp thời với xu thế phát triển của thời đại. Nhà trường các cấp thuộc hệ thống GD quốc dân có trách nhiệm đào tạo học sinh (HS) phát triển toàn diện. Các thể hệ HS đang đến trường hôm nay sẽ trở thành nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước Việt Nam trong thế kỷ 21. Vì vậy. phát triển sự nghiệp GD&ĐT là một trong những động lực quan trọng nhăm “phát huy nguồn lực con người — yếu tô cơ bản đề phát triển xã hội. tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục,
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Vân Anh
  • Tác giả: Nguyễn Sỹ Nam
  • Số trang: 120
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện khoa học giáo dục Việt Nam 2016
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/2E8C310EBC3F4F8
   
  Last edited by a moderator: Feb 20, 2019

Share This Page