Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Khắc Phục Tình Trạng Học Sinh Bỏ Học Tại Các Trường Trung Học Cơ Sở

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Feb 22, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Khắc Phục Tình Trạng Học Sinh Bỏ Học Tại Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
  Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế" và "Giáo dục- đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam". Trong đó mục tiêu cụ thể với giáo dục phổ thông đến năm 2020, tỷ lệ đi học đúng tuổi ở Tiểu học là 99%, Trung học cơ sở là 95% và 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn Trung học phổ thông và tương đương. Giáo dục THCS nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển những kết quả của giáo dục Tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học Trung học phổ thông, Trung cấp học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục,
  • Chuyên ngành quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Ngọc Thạch
  • Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2014
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...a-ban-huyen-dong-van-tinh-ha-giang-47313.html

   

Share This Page