Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Học Phần Theo Chuẩn Đầu Ra Trong Các Trường Đại Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Sep 1, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-1_3-51-4.png
  Quản Lý Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Học Phần Theo Chuẩn Đầu Ra Trong Các Trường Đại Học Thuộc Bộ Công Thương
  Ý nghĩa lý luận: Tổng quan nghiên cứu vấn đề kiểm tra, đánh giá (KTĐG) và quản lý KTĐG theo chuẩn đầu ra (CĐR) nhằm làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn, từ đó khái quát các yêu cầu về đổi mới hoạt động KTĐG đối với các học phần trong chương trình đào tạo (CTĐT) để đáp ứng được CĐR.
  Kiểm tra, đánh giá và quản lý KTĐG theo CĐR có thể được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau, luận án sử dụng hai cách tiếp cận: quản lý theo quy trình CIPO và quản lý theo chức năng, với 2 cách tiếp cận này đảm bảo được tính linh hoạt, chủ động và sự phân cấp quản lý của các đơn vị, thành viên trong trường đại học, từ đó xây dựng khung lý thuyết làm tiền đề cho việc nghiên cứu thực tiễn và đề xuất các giải pháp.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý Giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phan Văn Nhân và PGS.TS Nguyễn Đức Sơn
  • Tác giả: Dương Thế Việt
  • Số trang: 221
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt nam 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=40326
  https://drive.google.com/file/d/1s1cGaMjbZsd7SKTGLp_Le70uymLU62JW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page