Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Sinh Viên Sư Phạm Trường Đại Học Giáo Dục Trong Mô Hình Đào Tạo Phối Hợp Kế Tiếp A + B

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandang123, Jul 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Sinh Viên Sư Phạm Trường Đại Học Giáo Dục Trong Mô Hình Đào Tạo Phối Hợp Kế Tiếp A + B Theo Tiếp Cận Hệ Thống
  Giáo dục ở bất kỳ thời đại nào, bất kỳ quốc gia nào cũng có vị trí quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Trong những năm gần đây, xu thế xã hội phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt đã đặt ra cho giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng đòi hỏi phải đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có thể đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động thời kỳ hội nhập. Chính vì thế, trong Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 2011 - 2020, Đảng ta đã khẳng định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt” [10,tr.8].
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Khánh Đức
  • Tác giả: Lê Thanh Huyền
  • Số trang: 111
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1067732&sp=T&sp=4&suite=def
   

Share This Page