Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Sự Liên Kết Của Trường Trung Học Phổ Thông Với Các Lực Lượng Xã Hội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandang123, Jul 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Sự Liên Kết Của Trường Trung Học Phổ Thông Với Các Lực Lượng Xã Hội Trong Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Hiện Nay
  Sự phát triển nhân cách của mỗi người luôn luôn bị chế ước của bốn yếu tố: bẩm sinh di truyền được coi là tiền đề vật chất; hoàn cảnh (tự nhiên, xã hội) được coi như môi trường của sự phát triển; giáo dục được coi như yếu tố người tổ chức, điều khiển, điều chỉnh các yếu tố khác. Còn hoạt động của cá nhân là yếu tố quyết định sự phát triển nhân cách. Môi trường là hệ thống phức tạp những hoàn cảnh bên ngoài, kể cả các điều kiện tự nhiên và xã hội, có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, hoạt động và phát triển nhân cách. Môi trường tự nhiên tốt tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống và hoạt động, môi trường xã hội tốt sẽ tạo mối quan hệ tốt giữa các cá nhân với nhau và giữa các cá nhân với tập thể, xã hội để phát triển nhân cách.
  • Luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Võ Kỳ Anh
  • Tác giả: Lê Gia Thanh
  • Số trang: 179
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1067143&sp=T&sp=4&suite=def
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page