Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường THPT Huyện An Dương Thành Phố Hải Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Apr 21, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường THPT Huyện An Dương Thành Phố Hải Phòng
  Giáo dục và Đào tạo là vấn đề đặc biệt quan tâm của mọi thời đại, mọi quốc gia, mọi dân tộc. Sự nghiệp phát triển giáo dục luôn được Đảng và nhà nước ta coi trọng, được đánh giá là quốc sách hàng đầu. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định: "Phát triển Giáo dục và Đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa. Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên, đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề, đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, thực hiện giáo dục cho mọi người, cả nước trở thành một xã hội học tập, thực hiện phương châm học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội”
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Văn Quân
  • Tác giả: Nguyễn Thị Trang Nhung
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2013
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...huyen-an-duong-thanh-pho-hai-phong-40972.html

   

Share This Page