Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jan 27, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Phổ Thông
  Nghiên cứu về cơ sở lí luận về phát triển năng lực Toán học. Khảo sát, điều tra và đánh giá thực trạng dạy và học nội dung “Tổ hợp. Xác suất” theo hướng phát triển năng lực Toán học cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh làm cơ sở thực tiễn cho đề tài. Đề xuất một số biện pháp, thiết kế một số hoạt động trong việc dạy và học nội dung “Tổ hợp – Xác suất” nhằm phát triển năng lực Toán học. Thiết kế giáo án, kịch bản dạy học nội dung “Tổ hợp – Xác suất” theo hướng phát triển năng lực Toán học. Xác định tiêu chí và công cụ đánh giá một số năng lực Toán học cho học sinh trong dạy học nội dung “Tổ hợp – Xác suất”. Thực nghiệm sự phạm để đánh giá tính khả thi của giả thuyết đề ra. Trên cơ sở đó, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Hải Yến
  • Tác giả: Nguyễn Chinh
  • Số trang: 149
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Giáo Dục 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99331
  https://drive.google.com/uc?id=1XweUN_ckvzwCW5t9fwQw3X9vQzYf9pMg
   

Share This Page