Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Theo Chuẩn Quốc Gia Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thị Xã Phúc Yên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Feb 22, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Theo Chuẩn Quốc Gia Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thị Xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  Đất nước đang chuyển sang thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Văn kiện Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VIII đã nhấn mạnh: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” . Thực hiện chủ trương trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai đổi mới toàn diện và đồng bộ Giáo dục – Đào tạo theo nghị quyết 29 của Bộ GD&ĐT trong đó có đổi mới phương pháp dạy học. Những quan điểm và phương hướng cơ bản về phát triển giáo dục đã được xác định từ Đại hội IX.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lí giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền
  • Tác giả: Nguyễn Văn Nam
  • Số trang: 140
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 2017
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-11869
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page