Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Theo Định Hướng Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường THPT

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jan 27, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Theo Định Hướng Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội
  Trong Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, ưu tiên xây dựng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, cơ sở thực hành và thiết bị dạy học, tiếp tục thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII nêu rõ: "Tiếp tục đổi mới phương pháp GD&ĐT, tăng cường cơ sở vật chất và từng bước hiện đại hóa nhà trường, lớp học, sân chơi, bãi tập, máy tính nối mạng internet, thiết bị học tập và giảng dạy hiện đại”.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thị Thu Hoa
  • Tác giả: Đỗ Thị Phương Thỏa
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Giáo Dục 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99457
  https://drive.google.com/uc?id=1E5bkwG8jOk0xUyIIojmEX2D6ZcZHksuW
   

Share This Page