Luận Án Tiến Sĩ Rèn Luyện Kĩ Năng Dạy Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Linh Hoạt Trong Thực Tập

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 25, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Rèn Luyện Kĩ Năng Dạy Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Linh Hoạt Trong Thực Tập Sư Phạm
  - Đề tài “Rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm trong thực tập sư phạm theo tiếp cận linh hoạt” đã dựa trên thuật ngữ “linh hoạt” để nghiên cứu và vận dụng sáng tạo, linh hoạt, đa dạng các phương án dạy học tương thích với những yếu tố biến đổi trong môi trường rèn luyện như: các đặc điểm sinh viên, phương tiện rèn luyện, môi trường TTSP, tính chất nội dung rèn luyện.
  - 4 biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên qua thực tập sư phạm được thực nghiệm chứng minh là có tính khả thi và hiệu quả. đó là: (1) Thiết kế nội dung rèn luyện kĩ năng dạy học trong TTSP theo tiếp cận linh hoạt; (2) Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, con đường rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên: đặc điểm sinh viên, môi trường TTSP và đa dạng phương án kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện. (3) Xây dựng môi trường học tập linh hoạt như (4) Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ sinh viên rèn luyện kĩ năng dạy học
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến, TS Hồ Viết Lương
  • Tác giả: Nguyễn Thị Nhân
  • Số trang: 186
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo Dục Việt Nam 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=26140
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2019

Share This Page