Luận Án Tiến Sĩ Rèn Luyện Kỹ Năng Dạy Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Ngành Giáo Dục Thể Chất

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Apr 3, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Rèn Luyện Kỹ Năng Dạy Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Ngành Giáo Dục Thể Chất
  1. Đề tài luận án tập trung nghiên cứu làm rõ hơn lý luận về kỹ năng dạy học và rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất. Qua đó, xây dựng được các nhóm và hệ thống kỹ năng dạy học cụ thể cần rèn luyện. Đồng thời luận án phân tích chỉ ra những yếu tố tác động tới quá trình rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất.
  2. Căn cứ vào hệ thống kỹ năng dạy học cần rèn luyện, tác giả luận án khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng về kỹ năng dạy học và hoạt động rèn luyện kỹ năng dạy học. Từ đó đánh giá chung về nguyên nhân của thực trạng rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Phạm Minh Thụ, GS, TSKH. Thái Duy Tuyên
  • Tác giả: Nguyễn Thu Nga
  • Số trang: 242
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=30946
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page