Luận Án Tiến Sĩ Rèn Luyện Kỹ Năng Học Tập Cho Học Viên Bổ Túc Trung Học Phổ Thông Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by boss_sgu, Aug 13, 2018.

 1. boss_sgu

  boss_sgu Member

  [​IMG]
  - Đóng góp cho việc phát triển và hoàn thiện lý luận về rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên.
  - Phát hiện thực trạng kỹ năng học tập của học viên bổ túc trung học phổ thông, rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên cùng các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố.
  - Đề tài đã đề xuất và khẳng định hiệu quả của 05 biện pháp rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Các biện pháp mang tính khoa học trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt động rèn luyện kỹ năng học tập và chất lượng kỹ năng học tập của học viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Các biện pháp đề xuất trong luận án nếu được áp dụng và thực hiện đồng bộ sẽ góp phần nâng cao kỹ năng học tập và chất lượng hoạt động học tập của học viên bổ túc trung học phổ thông ở các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trên cả nước.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thành Hưng
  • Tác giả: Đỗ Đức Trị
  • Số trang: 204
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=31657
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 13, 2018

Share This Page