Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Các Kỹ Thuật Dạy Học Để Tích Hợp Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Cho Học Sinh Trong Môn Tự Nhiên

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Tiểu Học' started by quanh.bv, May 2, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-2_4-22-10.png
  Sử Dụng Các Kỹ Thuật Dạy Học Để Tích Hợp Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Cho Học Sinh Trong Môn Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 2, 3
  BVMT đã và đang trở thành mối quan tâm mang tính toàn cầu. GD BVMT vì mục tiêu phát triển bền vững là một trong các nhiệm vụ GD quan trọng được Đảng và Nhà nước ta dành cho mối quan tâm đặc biệt. Chính vì thế, ngày 31 tháng 1 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Chỉ thị số 02/2005/CTBGD&ĐT về “Tăng cường công tác GD BVMT” xác định nhiệm vụ trọng tâm là trang bị cho HS kiến thức, kỹ năng về MT và BVMT bằng các hình thức phù hợp qua các môn học và hoạt động GD ngoài giờ lên lớp, xây dựng nhà trường xanh – sạch – đẹp. Ở tiểu học, trước hết là tích hợp trong nội bộ môn học và tích hợp các vấn đề xã hội như môi trường, năng lượng, biến đổi khí hậu, toàn cầu hóa,…
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Giáo dục tiểu học
  • Người hướng dẫn: TS. Dương Huy Cẩn
  • Tác giả: Nguyễn Việt Hương
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Đồng Tháp 2014
  Link Download
  http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-42692.html
  https://drive.google.com/file/d/1fm44NJM4S-rvNLqYAsDgUVj52LqhUes5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page