Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Kênh Hình Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 10 Trung Học Phổ Thông - Ban Cơ Bản

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý' started by quanh.bv, May 31, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Sử Dụng Kênh Hình Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 10 Trung Học Phổ Thông - Ban Cơ Bản
  Trong Điều 2 Luậ t Giáo dụ c của nước CHXHCN Việt Nam2005 có ghi : “ Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức tri thức , sức khỏe thẩm mỹ và nghề nghiệp , trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dự ng và bảo vệ Tổ quốc” [13, tr.1]. Điều đó thể hiện sự thay đổi trong cách đào tạo con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Trước hết là sự đổi mới chương trình giáo dục, cụ thể tập trung vào đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (từ Tiểu học, Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông) đổi mới từ mục tiêu, nội dung, phương pháp đến phương tiện giáo dục, cách xây dựng chương trình… từ quan niệm cho đến quy trình kỹ thuật và đổi mới hoạt động quản lý cả quá trình này.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lí
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Phương Liên
  • Tác giả: Phan Thị Thu Hương
  • Số trang: 76
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2012
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-10-trung-hoc-pho-thong-ban-co-ban-36221.html

   

Share This Page