Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Một Số Phương Pháp Dạy Học Môn Địa Lí Lớp 12 - Thpt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý' started by quanh.bv, May 6, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Sử Dụng Một Số Phương Pháp Dạy Học Môn Địa Lí Lớp 12 - Thpt Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Tỉnh Tuyên Quang
  Việc đổi mới PPDH đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Ngoài ra, PPDH còn mang tính chủ quan. Mỗi giảng viên với kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải tiến PPDH và kinh nghiệm của cá nhân. Đó cũng là những xu hướng quốc tế trong cải cách PPDH ở nhà trường. Sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước ngày nay đòi hỏi nguồn nhân lực không những chỉ đủ về số lượng mà còn phải có chất lượng. Nguồn nhân lực đóng vai trò hết sức to lớn đối với sự phát triển của mỗi đơn vị, doanh nghiệp nói riêng và của đất nước nói chung.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa Lí
  • Người hướng dẫn: TS. Đỗ Văn Hảo
  • Tác giả: Diệp Văn Tám
  • Số trang: 144
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-trien-nang-luc-o-tinh-tuyen-quang-61193.html
  https://drive.google.com/uc?id=1S5gmYq0SZKvoEyL682-fR-SZj5AtxqMs
   

Share This Page