Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Phần Mềm Crocodile Physics Trong Dạy Học Thí Nghiệm Phần Cơ Học Chương Trình Vật Lý Lớp 10

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by nhandang123, Oct 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Sử Dụng Phần Mềm Crocodile Physics Trong Dạy Học Thí Nghiệm Phần Cơ Học Chương Trình Vật Lý Lớp 10 Nhằm Tăng Tính Tích Cực Trong Quá Trình Nhận Thức Của Học Sinh
  Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã sửa đổi Luật Giáo Dục 2005, trong đó nhấn mạnh các yêu cầu về nội dung giáo dục: “Bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ thống”, yêu cầu về phương pháp giáo dục: “Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. Kỳ họp cũng định hướng phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học. Đặc biệt là phải tiếp cận với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin (CNTT). Mỗi giáo viên và học sinh phải biết vận dụng các phần mềm hiện đại vào trong quá trình giảng dạy để nâng cao chất lượng học tập và phát huy được tính tích cực trong quá trình nhận thức của học sinh. Do đó, giáo viên cần tích cực đổi mới phương pháp dạy học.
  • Luận văn thạc sĩ Sư phạm vật lý
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Tôn Tích Ái, TS. Tôn Quang Cường
  • Tác giả: Phùng Thị Hương
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1012444
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 7, 2018

Share This Page