Luận Án Tiến Sĩ Sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Dự Án Nhằm Nâng Cao Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Giáo Dục Biến Đổi Khí Hậu

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý' started by quanh.bv, Jul 3, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Dự Án Nhằm Nâng Cao Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Giáo Dục Biến Đổi Khí Hậu Cho Sinh Viên Sư Phạm Địa Lí
  - Phân tích ưu điểm, nhược điểm và tính khả thi của phương pháp dự án trong việc nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực thực hiện dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên sư phạm Địa lí.
  - Đề xuất mục tiêu, nội dung của giáo dục biến đổi khí hậu, đồng thời xác định nguyên tắc thực hiện dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu bằng phương pháp dự án trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Địa lí, góp phần phát triển cơ sở lí luận về dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong đào tạo giáo viên Địa lí.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục,
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lí
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Văn Đức, PGS.TS. Đào Khang
  • Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà
  • Số trang: 219
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=26640

   

Share This Page