Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Trong Dạy Học Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Sep 4, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Trong Dạy Học Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
  Bước vào thế kỷ XXI, chất lượng nguồn nhân lực trở thành nhân tố quyết định sự cạnh tranh của mỗi quốc gia, dân tộc trong bối cảnh gia tăng hợp tác, hội nhập và phát triển. Trước sự tác động của cuộc cách mạng 4.0, giáo dục đào tạo có vị trí, vai trò rất quan trọng, được xem là một trong ba khâu đột phá để thực hiện chiến lược “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ” [15, tr.106]. Tuy nhiên, giáo dục ở Việt Nam đang đứng trước những thách thức về chất lượng đào tạo, về các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học. Cùng với đó còn là thách thức với việc tìm kiếm đổi mới mục tiêu, mô hình và phương pháp dạy học hướng đến phát triển năng lực người học.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Lan
  • Tác giả: Chử Thị Mỹ Chinh
  • Số trang: 158
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...g-huyen-phu-binh-tinh-thai-nguyen-104710.html
  https://drive.google.com/uc?id=1ASYEh7H1f9mbZi2HhOPHci3L0xHXbteX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page