Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Phương Pháp Nêu Vấn Đề Trong Dạy Học Môn GDCD Lớp 11 Ở Một Số Trường THPT, Tỉnh Thái Nguyên

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Apr 10, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hòa nhập với xu thế phát triển chung của thời đại, đất nước ta đã và đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong đó, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến đổi mới và phát triển giáo dục để đáp ứng xu thế của xã hội cũng như tạo ra những con người mới phát triển toàn diện. Đảng ta đã xác định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học”
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Toàn
  • Tác giả: Đinh Thị Thu Huyền
  • Số trang: 112
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2016
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ot-so-truong-thpt-tinh-thai-nguyen-55764.html
  https://drive.google.com/uc?id=11zIqouLM0sZVKBjvPnL7ue1T9afT8idX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page