Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Phương Pháp Nêu Vấn Đề Trong Dạy Học Phần Công Tác Quốc Phòng, An Ninh Ở Trung Tâm Giáo Dục

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Apr 24, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sử Dụng Phương Pháp Nêu Vấn Đề Trong Dạy Học Phần Công Tác Quốc Phòng, An Ninh Ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh - Đại Học Thái Nguyên
  Ngay trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ, công tác huấn luyện quân sự phổ thông cho học sinh, sinh viên từ trung học phổ thông đến cao đẳng, đại học đã được Đảng và Chính phủ Việt Nam hết sức chú trọng. Điều này được thể hiện rất rõ trong Nghị định 219/CP ngày 28-12-1961 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) ban hành về việc huấn luyện quân sự cho quân nhân dự bị và dân quân tự vệ. Bƣớc vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm đẩy mạnh việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN)
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hường
  • Tác giả: Dương Trường Sinh
  • Số trang: 129
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ng-va-an-ninh-dai-hoc-thai-nguyen-229646.html
  https://drive.google.com/uc?id=1Hhw_Xs2HN0qWftObMAhaVuZiYlyI2wTO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page