Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Điển Hình Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 12

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by mvp0000, Aug 30, 2019.

 1. mvp0000

  mvp0000 Member

  [​IMG]
  Ngày 4 tháng 11 năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong đó nhấn mạnh tới quá trình đổi mới giáo dục như là nấc thang đột phá để nước ta phát triển đi lên. Giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục,
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn lý luận chính trị
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Khương
  • Tác giả: Hoàng Thị Thanh
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...hpt-huyen-bac-quang-tinh-ha-giang-104783.html
  https://drive.google.com/uc?id=1f9D6hXz6s4LiomdZoUTLjQxto8sBO5FT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2019

Share This Page