Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Phương Pháp Tình Huống Vào Dạy Học Phần Công Dân Với Pháp Luật Cho Học Sinh Trung Học

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Apr 24, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sử Dụng Phương Pháp Tình Huống Vào Dạy Học Phần Công Dân Với Pháp Luật Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
  Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cả dân tộc ta đang nỗ lực thực hiện một nhiệm vụ hết sức quan trọng là “phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” [5, tr. 103]. Tại Đại hội XII của Đảng đã xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực là một trong mười ba định hướng lớn để hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước theo hướng hiện đại. Đại hội XII khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hoàng Lan
  • Tác giả: Ma Thị Phương Thảo
  • Số trang: 126
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-thong-huyen-pac-nam-tinh-bac-kan-229653.html
  https://drive.google.com/uc?id=14P-PgCQMK-DhTeKe4OOaQV97OFLT05S8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page