Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Tranh Cổ Động Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam (1946 - 1954) Ở Trường Trung Học Phổ Thông

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Lịch Sử' started by nhandanglv123, Apr 5, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Sử Dụng Tranh Cổ Động Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam (1946 - 1954) Ở Trường Trung Học Phổ Thông
  Thế giới ngày nay đã và đang có những chuyển biến quan trọng, đó là sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa. Do vậy nhiệm vụ của giáo dục là phải đào tạo những con người có năng lực toàn diện để thích ứng và hội nhập. Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa VIII đã nêu rõ: “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học” [1, tr.41]. Trong dạy học Lịch sử, nguyên tắc trực quan là một trong những nguyên tắc cơ bản của lý luận dạy học bộ môn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả, tạo hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong học tập. Trong cuốn “Đổi mới việc dạy học lịch sử lấy học sinh làm trung tâm” của Hội khoa học lịch sử Việt Nam do Phan Ngọc Liên chủ biên đã đề cập đến phương hướng, biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay trong đó nhấn mạnh tới vấn đề phát huy năng lực tư duy của học sinh thông qua những công cụ hỗ trợ của giáo viên.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thanh Tú
  • Tác giả: Vũ Thị Nhan
  • Số trang: 133
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67741
  https://drive.google.com/uc?id=1nok-SofQJ5oYCnUVU2Sg_0yEOI00UHcZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page