Luận Văn Thạc Sĩ Sự Khác Biệt Trong Đánh Giá Giữa Giảng Viên Và Sinh Viên Đối Với Chất Lượng Hoạt Động Giảng Dạy

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by quanh.bv, Oct 25, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Sự Khác Biệt Trong Đánh Giá Giữa Giảng Viên Và Sinh Viên Đối Với Chất Lượng Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Tại Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc - Quảng Ninh
  Trình bày tổng quan và cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy (HĐGD) của giáo viên GV. Trình bày chất lượng HĐGD của GV và sự khác biệt giữa GV và sinh viên (SV) trong đánh giá chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh: giới thiệu về Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc - Quảng Ninh; chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên; sự khác biệt giữa GV và SV trong đánh giá chất lượng giảng dạy của GV. Tìm hiểu một số giải pháp nâng cao chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Ngọc Thạch
  • Tác giả: Nguyễn Huy Cường
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia 2012
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1011970

   
  Last edited by a moderator: Jun 24, 2017

Share This Page