Luận Văn Thạc Sĩ Sự Phát Triển Của Thành Phố Gia Định Từ 1954 Đến 1967

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by admin, Apr 25, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-25_23-32-25.png
  Việt Nam xưa nay là một xứ nông nghiệp. Nói đến Việt Nam là nói đến nông nghiệp, cho tới những ngày gần đây, hầu hết các công trình nghiên cứu về địa lý Việt Nam người ta cũng chỉ mới chú trọng đến nông thôn, ít ai lưu tâm tới sinh hoạt thành phố. Vấn đề thành phố là một vấn đề tương đối mới đối với xứ ta. Tuy nhiên trên bình diện quốc tế, ở vào kỹ nguyên hiện đại, thành phố đóng vai trò quan trọng. Thành phố quyết định mức độ tiến bộ của một xứ. Thật thế, các cường quốc hiện nay trên thế giới đều có một nền kinh tế thiên nhiều về thành phố.
  • Tiểu luận cao học địa lý
  • Sinh viên: Nguyễn Kim Vân
  • Bảo trợ: Gs. Lâm Thanh Liêm, Gs. Quách Thanh Tâm
  • 323 Trang
  • PDF-SCAN
  • Đại Học Văn Khoa Sài Gòn 1969
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=108525
  https://drive.google.com/file/d/1IT6LXvbyVqzzDBOfmdi068HdnQoV-jPc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page