Tấm Lòng Bồ Đề (NXB Đuốc Tuệ 1942) - Tổ Tỉnh Am, 34 Trang

Discussion in 'Giới Thiệu Sách Xưa' started by admin, Jan 4, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thật - Hiền tôi đây là một nhà sư phàm phu, ngu hèn bất-tiếu, khóc thương rơi máu, rập đầu kính lạy, kêu thương cùng các vị đại-đức có mặt đây và thiện nam tín-nữ trong đời nay. Chỉ xin dủ lòng từ-bi, bởi chút thì giờ nghe và xét cho. Từng nghe cái lối cốt yếu vào đạo, bắt đầu phải phát tâm, cái việc cần kíp tu-hành, trước hết phải lập-nguyện, có lập được nguyện rồi mới có thể cứu được chúng.
  • Tấm Lòng Bồ Đề
  • NXB Đuốc Tuệ 1942
  • Tổ Tỉnh Am
  • 34 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/D130F17239B41D4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page