Luận Án Tiến Sĩ Thiết Kế Bài Tập Phân Bậc Theo Thang Bloom Trong Dạy Học Phân Hóa Ở Tiểu Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Dec 5, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-12-5_15-26-26.png
  1. DHPH là một trong những phương pháp dạy học tích cực đáp ứng yêu cầu của chương trình phổ thông 2018. BTPB theo thang Bloom không những kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh mà còn được xem như công cụ hữu ích trong việc vận dụng phương pháp DHPH ở cấp tiểu học.
  BTPB theo thang Bloom trong DHPH được thiết kế theo quy trình sẽ giúp phân loại mức độ nhận thức và điều chỉnh quá trình dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực và phẩm chất cho học sinh tiểu học, phù hợp với thực tiễn giáo dục hiện nay.
  2. Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy: Mặc dù đội ngũ giáo viên tiểu học đã có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của BTPB theo thang Bloom trong DHPH. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ dừng lại về mặt lí thuyết bởi việc thiết kế và sử dụng BTPB chưa được thực hiện một cách quy mô bởi những yếu tố khách quan cũng như chủ quan từ phía giáo viên.
  3. Xây dựng quy trình thiết kế bài tập phân bậc theo thang Bloom trên cơ sở tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản như nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu, nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, nguyên tắc đảm bảo tính phân hóa và vừa sức học sinh, nguyên tắc đảm bảo tính tích cực của học sinh.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phó Đức Hòa, TS. Lương Việt Thái
  • Tác giả: Vũ Thu Hằng
  • Số trang: 239
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=42235
  https://drive.google.com/file/d/1ZQ31l9buZhn8CtNgZPP5ADhqAQ6Tguwv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page