Luận Văn Thạc Sĩ Thiết Kế Hoạt Động Trải Nghiệm Sáng Tạo Môn Địa Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh THPT

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý' started by quanh.bv, Apr 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Ngày 4/11/2013, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Đảng đã ra Nghị quyết số 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nghị quyết mang tính định hướng chiến lược cho sự thay đổi của hệ thống giáo dục Việt Nam chuyển từ “tiếp cận nội dung” sang “tiếp cận năng lực”. Nghĩa là hệ thống giáo dục không phải chỉ giúp người học biết được cái gì mà quan trọng cốt lõi là hệ thống giáo dục giúp người học phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa Lí
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Phương Liên
  • Tác giả: Lê Vân Anh
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...luc-hoc-sinh-thpt-tinh-thai-nguyen-61938.html
  https://drive.google.com/uc?id=1Ppcikx9Ca0R5XbXE6ZkAU68b9AAw6qsr
   

Share This Page