Luận Án Tiến Sĩ Thiết Kế Môi Trường Học Tập Kiến Tạo Trong Lớp Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên Tiểu Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 31, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Thiết Kế Môi Trường Học Tập Kiến Tạo Trong Lớp Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên Tiểu Học
  Sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực kinh tế - xã hội và toàn cầu hóa đã và đang tạo ra những ảnh hưởng nhất định đòi hỏi sự thích ứng của phát triển giáo dục. Giống như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đã xác định một trong những yếu tố quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất giáo dục là giáo viên. Vì vậy, trong nhiều năm qua công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã nhấn mạnh sự cần thiết “đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp”[24]. Một trong những nội dung được chú trọng trong công tác này là bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành lí luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hà Thế Truyền, PGS. TS. Bùi Văn Quân
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Số trang: 152
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=24779

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2017

Share This Page