Luận Văn Thạc Sĩ Thiết Kế Một Số Mô Hình Bằng Phần Mềm Matlab Để Giảng Dạy Chương Sóng Ánh Sáng - Vật Lý Đại Cương

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by nhandang123, Oct 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Thiết Kế Một Số Mô Hình Bằng Phần Mềm Matlab Để Giảng Dạy Chương Sóng Ánh Sáng - Vật Lý Đại Cương Dành Cho Hệ Cao Đẳng
  Ngày nay, đứng trước những xu thế phát triển trên thế giới, đất nước ta đòi hỏi cần từng bước hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập với thế giới, hơn lúc nào hết ngành giáo dục và đào tạo đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, chú trọng. Với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực, đội ngũ những người lao động, những cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ kỹ thuật cao, có năng lực và tư duy sáng tạo. Chính vì vậy giáo dục cần có những chiến lược phát triển mới để phù hợp với xu thế của thời đại đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong tương lai. Ngành giáo dục và đào tạo đang đứng trước những nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Trong thời gian gần đây ngành đã không ngừng đổi mới chương trình, sách giáo khoa về nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
  • Luận văn thạc sĩ Sư phạm vật lý
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Văn Loát
  • Tác giả: Thái Văn Dần
  • Số trang: 100
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1052087
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 7, 2018

Share This Page