Luận Án Tiến Sĩ Thiết Kế, Sử Dụng Bài Tập Nhận Thức Trong Dạy Học Các Môn Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Ở Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Nov 13, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-13_22-23-53.png
  Thiết Kế, Sử Dụng Bài Tập Nhận Thức Trong Dạy Học Các Môn Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Ở Trường Sĩ Quan Quân Đội Theo Tiếp Cận Năng Lực
  Luận án đã xây dựng được khái niệm, phân tích rõ đặc điểm, cấu trúc, phân loại của bài tập nhận thức trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội theo tiếp cận năng lực; Xác định các năng lực có thể hình thành, phát triển cho học viên thông qua sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học; xác định hệ tiêu chí đánh giá bài tập nhận thức theo từng loại năng lực; Chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thiết kế, sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Thân Văn Quân, PGS. TS Trịnh Quang Từ
  • Tác giả: Lưu Hoàng Tùng
  • Số trang: 292
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40217
  https://drive.google.com/file/d/1fNbpBBgx6r3YPb8aaFrkQxAaDP_l0GxC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page