Luận Văn Thạc Sĩ Thực Hiện Phân Hóa Trong Dạy Học Toán Lớp 5 Ở Một Số Trường Tiểu Học Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Tiểu Học' started by quanh.bv, May 2, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-2_3-43-13.png
  Trong công cuộc đổi mới đất nước và tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2000 - 2020, Đảng ta đánh giá được những thời cơ và thách thức lớn, trong đó có nguy cơ tụt hậu về kinh tế- xã hội. Để khắc phục những nguy cơ trên, Đảng ta khẳng định con người là nhân tố quyết định sự thành bại trong sự nghiệp đổi mới và giáo dục có vai trò rất lớn trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Muốn thực hiện tốt vai trò đó hỏi chúng ta phải đổi mới giáo dục nhất là đổi mới phương pháp dạy học (PPDH).
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Giáo dục tiểu học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Dương Hoàng
  • Tác giả: Võ Minh Bửu
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Đồng Tháp 2014
  Link Download
  http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-42717.html
  https://drive.google.com/file/d/1FD7yECvlLo8X20eMbzod0cHcE4fmahAQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page