Luận Văn Thạc Sĩ Thực Trạng Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng Bên Trong Cơ Sở Giáo Dục Đại Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jun 30, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Thực Trạng Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng Bên Trong Cơ Sở Giáo Dục Đại Học Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội - Nghiên Cứu Điển Hình Tại Trường Đại Học Ngoại Thương
  Chất lượng đào tạo là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của một CSGDĐH. Thông qua chất lượng đào tạo, không chỉ khẳng định được uy tín, thương hiệu mà còn tạo ra sự phát triển bền vững cho CSGDĐH. Tất cả những hoạt động của CSGDĐH cũng nhằm mục tiêu cuối cùng là đào tạo được những sinh viên có kiến thức, có kỹ năng trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có. Chính vì vậy, việc ĐBCL đào tạo cần là hoạt động thường xuyên, liên tục của các CSGDĐH. Trong những năm qua, GDĐH nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, GDĐH Việt Nam cũng đang còn những hạn chế nhất định, trong đó “hạn chế lớn nhất của GDĐH nước ta hiện nay là chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được đòi hỏi của sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nếu không có giải pháp khắc phục quyết liệt, hiệu quả thì đất nước sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh quan trọng về chất lượng và số lượng nguồn nhân lực”.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Hương
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phương
  • Số trang: 131
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88388
  https://drive.google.com/uc?id=19nQ8Ru6O2WBJR_mjY3iFnILQCUVuGKr4
   

Share This Page