Luận Văn Thạc Sĩ Thực Trạng Năng Lực Quản Lý Hành Vi Của Giáo Viên Tiêu Học Cho Trẻ Có Biểu Hiện Tăng Động Giảm Chú Ý

Discussion in 'Tâm Lý Học Lâm Sàng Trẻ Em Và Vị Thành Niên' started by nhandanglv123, Sep 15, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Thực Trạng Năng Lực Quản Lý Hành Vi Của Giáo Viên Tiêu Học Cho Trẻ Có Biểu Hiện Tăng Động Giảm Chú Ý
  Tăng động giảm chú ý là dạng rối loạn phát triển phổ biến. Hiện nay, các nghiên cứu ở Việt Nam mới dừng lại tìm hiểu về tỉ lệ, đặc điểm và nhận thức của giáo viên về quản lý hành vi chứ chưa tìm hiểu về năng lực của giáo viên về quản lý hành vi cho nhóm trẻ này. Kết quả nghiên cứu về thực trạng năng lực quản lý hành vi của giáo viên cho trẻ có biểu hiện tăng động giảm chú ý cho thấy: + Về mặt nhận thức, giáo viên có những nhận thức đúng đắn về những nguyên lý cơ bản: biết được chức năng của hành vi trước khi can thiệp, thu thập dữ liệu về hành vi (ở đâu, với ai, khi nào, cái gì diễn ra trước, cái gì sau) và cách để sửa hành vi không phù hợp. Hơn 80% giáo viên cho rằng quản lý hành vi không phải chỉ là công việc của riêng giáo viên và trách phạt không phải là cách hiệu quả nhất để quản lý hành vi của trẻ. Giáo viên được hỏi chưa thực sự chắc chắn vào các hình phạt hiệu quả: khiển trách, sửa chữa, thời gian tách biệt và dập tắt và chưa chắc chắn về khái niệm “môi trường” trong quản lý hành vi bao gồm những gì. Hơn 60% các giáo viên tham gia khảo sát hiểu sai về các cách thay đổi hệ quả, về trừng phạt và các hình phạt hiệu quả.
  • Luận văn thạc sĩ tâm lý
  • Chuyên ngành Tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Văn Công
  • Tác giả: Dương Thị Hoài
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63820
  https://drive.google.com/uc?id=1ID_ipCs8ncHwo0s2PbgyvmRuH9Mt8Hv3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page