Luận Văn Thạc Sĩ Thực Trạng Quản Lý Công Tác Giáo Dục Kỹ Năng Thực Hành Xã Hội Ở Các Trường THPT Tại TP.HCM

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by Tramnguyen, May 2, 2017.

 1. Tramnguyen

  Tramnguyen Guest

  [​IMG]
  Thực Trạng Quản Lý Công Tác Giáo Dục Kỹ Năng Thực Hành Xã Hội Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
  Đất nước ta đang trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chiến lược Phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2009-2020 nhấn mạnh: “nền giáo dục này phải đào tạo được những con người Việt Nam có năng lực tư duy độc lập và sáng tạo, có khả năng thích ứng, hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có thể lực tốt, có bản lĩnh, trung thực, ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm công dân, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Nghị quyết về đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM giai đoạn 2009 – 2012 có chỉ đạo: thường xuyên cải tiến nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động rèn luyện KNTHXH, giao tiếp, diễn đạt, xây dựng kế hoạch, làm việc nhóm, xử lý tình huống, sinh hoạt tập thể, cộng đồng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đồng thời tăng cường nắm bắt kịp thời nhu cầu, sở thích, nguyện vọng của từng đối tượng thanh niên để tổ chức các loại hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các lớp năng khiếu, bồi dưỡng KNTHXH phù hợp với mục tiêu đặt ra của công tác giáo dục trong tình hình mới.
  • Luận văn Thạc Sĩ Giáo Dục Học
  • Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục
  • Người hướng dẫn khoa học : TS Huỳnh Văn Sơn
  • Tác giả : Nguyễn Duy Tâm
  • Số Trang : 169
  • Kiểu file : PDF
  • Ngôn ngữ : Tiếng việt
  • Đại Học Sư Phạm TP.HCM 2011
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/FBE126E33B402DC/
   

Share This Page