Luận Văn Thạc Sĩ Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Tại Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by duytam, Apr 25, 2017.

 1. duytam

  duytam Guest

  [​IMG]
  Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Tại Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh
  Nước ta đang trong giai đoạn đổi mới mạnh mẽ để trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Báo cáo nêu rõ: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người yếu tố cơ bản của sự phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã mở ra một thời kỳ phát triển mạnh mẽ của đất nước
  • Luận văn Thạc Sĩ Giáo Dục Học
  • Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục
  • Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Trần Thị Hương
  • Tác giả : Hà Thị Ngọc Thương
  • Số Trang : 115
  • Kiểu file : PDF
  • Ngôn ngữ : Tiếng việt
  • Đại Học Sư Phạm TP.HCM 2012
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/BCB290CC8F0FEFD/
   

Share This Page