Luận Văn Tốt Nghiệp Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Ngành Giáo Dục Tiểu Học Tại Trường Đại Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Nov 24, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Ngành Giáo Dục Tiểu Học Tại Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
  Từ quan niệm của việc học lấy người thầy là trung tâm vì thầy là người có kiến thức sâu rộng có thể truyền đạt hết kiến thức đến cho học trò, thầy dạy bao nhiêu học trò buộc phải tiếp thu bấy nhiêu và thầy nói luôn đúng trò không được phản biện. Ngày nay, với sự tiếp thu văn hóa hiện đại quan niệm này đã bị loại bỏ dần, hình thành một quan niệm mới về việc học là lấy học sinh làm trung tâm người thầy là người hướng dẫn học sinh tìm kiếm nguồn tri thức vô tận. Nhờ vậy, hoạt động học tập và quản lý hoạt động học tập được các nhà khoa học giáo dục chọn làm đối tượng nghiên cứu nhằm khảo sát đối tượng trên nhiều mặt theo thời gian từ đó có biện pháp đổi mới, xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với thời đại góp phần nâng cao chất lượng.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: ThS. Lê Thanh Hải
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Oanh
  • Số trang: 130
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2020
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/21139
  https://drive.google.com/uc?id=1wMdHCGNePwBYmX46PgXW9waQZSpiRflg
   

Share This Page