Luận Văn Thạc Sĩ Thực Trạng Quản Lý Thực Tập Báo Chí Tại Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by Tramnguyen, May 1, 2017.

 1. Tramnguyen

  Tramnguyen Guest

  [​IMG]
  Thực Trạng Quản Lý Thực Tập Báo Chí Tại Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II
  Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội Đảng lần thứ X đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển giáo dục: “Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của học sinh.”
  • Luận văn Thạc Sĩ Giáo Dục Học
  • Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục
  • Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Bùi Ngọc Oánh
  • Tác giả : Nguyễn Thị Mai Thu
  • Số Trang : 90
  • Kiểu file : PDF
  • Ngôn ngữ : Tiếng việt
  • Đại Học Sư Phạm TP.HCM 2009
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/8A779DC34AFD7E9/
   

Share This Page