Luận Văn Thạc Sĩ Thực Trạng Và Những Yếu Tố Tác Động Đến Lối Sống Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Thực Trạng Và Những Yếu Tố Tác Động Đến Lối Sống Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình Hiện Nay
  Lịch sử phát triển của xã hội loài người cho thấy mỗi thời đại, xã hội đều hình thành nên một lối sống phù hợp. Lối sống vừa là một biểu hiện trình độ phát triển, đặc điểm của xã hội, vừa là yếu tố hợp thành tạo nên đời sống xã hội, vừa là một mặt văn hóa sinh động của xã hội. Lối sống thể hiện giá trị sống của dân tộc. Từ lâu người Việt Nam với cách sống: Chí, nhân, trung, hiếu, nghĩa, tình…tạo nên sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc ta. Lối sống của người Việt Nam mỗi thời đại chi phối bởi hoàn cảnh lịch sử, nền văn hoá xã hội, sự phát triển khoa học công nghệ, sự phát triển của kinh tế, chính trị, pháp luật và những tác động đa dạng của các trào lưu văn hoá khác nhau trên thế giới.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Công Khanh
  • Tác giả: Hà Kim Hoành
  • Số trang: 117
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1067161&sp=T&sp=4&suite=def
   

Share This Page