Luận Văn Thạc Sĩ Tích Cực Hóa Hoạt Động Nhận Thức Của Học Sinh Trong Dạy Học Chương Sóng Ánh Sáng Vật Lý 12 Trung Học

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Aug 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-8-6_1-36-36.png
  Tích Cực Hóa Hoạt Động Nhận Thức Của Học Sinh Trong Dạy Học Chương Sóng Ánh Sáng Vật Lý 12 Trung Học Phổ Thông Với Sự Hỗ Trợ Của Website Dạy Học
  Xã hội của thế kỷ XXI là một xã hội “Dựa vào tri thức” biết vận dụng tri thức vào thực tiễn cuộc sống một cách có hiệu quả. ự phát triển của xã hội luôn đặt ra cho nền giáo dục của m i quốc gia trên thế gi i nhiệm vụ là phải luôn thay đ i mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho tương lai. Cùng v i xu thế phát triển chung của các nền giáo dục trên thế gi i, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nư c ta được Đảng và Nhà nư c quan tâm và đã nêu rõ trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI: “Đ i m i chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra theo hư ng hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện” và trong Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020: “Tiếp tục đ i m i phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hư ng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học”
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Công Triêm
  • Tác giả: Lý Thanh Xuân Vũ
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2017
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1rgdLNNzHUQr8IlZWzVn0qK96oN9r2NWm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page