Luận Văn Thạc Sĩ Tích Hợp Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa Địa Phương Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 Trung Học Phổ Thông

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý' started by quanh.bv, Apr 27, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tích Hợp Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa Địa Phương Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Điện Biên
  Dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, quá trình đó đã tích lũy được một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, phong phú và mang nhiều giá trị. Luật di sản văn hóa của Việt Nam đã khẳng định: "Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta" [13]. Bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản có ý nghĩa to lớn trong hành trình phát triển của mỗi địa phương, mỗi dân tộc
  • Luận văn thạc sĩ Giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa Lí
  • Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Phương Liên
  • Tác giả: Lê Xuân Kim
  • Số trang: 130
  • Kiểu File: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại Học Thái Nguyên 2020
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ng-hoc-pho-thong-o-tinh-dien-bien-219306.html
  https://drive.google.com/uc?id=1R6hsC8RjeFcDz-4We4_6WCUWMJWH_CLl
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page